Kontakta oss
iWood är en professionell partner i kompetens- och rekryteringsfrågor för länets träföretag samt för arbetsförmedlare och yrkesvägledare.

Projektledare är Benitha Lindgren.
För mer information kontakta:
benitha.lindgren@iuctra.se
Tel: 073-834 20 01

IUC Trä i Västerbotten AB
Magasinsgatan 7
903 27 Umeå
Tel: 090-14 36 00
info@iwood.nu
Logga in


I framtiden kommer det att vara möjligt för administratörer att logga in på iwood.nu för att uppdatera uppgifter i register.
iWood finansieras av:


Projektet iWood finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår från juni 2011 till november 2012.

ESF stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap och är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Svenska ESF-rådet ansvarar för Socialfondens svenska program.

Initiativtagare till iWood är konsult- och utvecklingsbolaget IUC Trä som ägs av Västerbottens träindustri, ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag.
Vårt projekt


iWood är en rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri. Projektet drivs av IUC Trä, som ägs av ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag i Västerbotten.

• Vi är träföretagens hjälp till självhjälp.
• Vi vill säkra framtiden för träindustrin i Västerbotten.
• Vi ska synliggöra träindustrin för framtidens träindustriarbetare.

Träindustrin har stora rekryteringsbehov - under de kommande fem åren kommer vi att behöva totalt 1100 personer. Det handlar dels om att ersätta pensionsavgångar men även om att hitta rätt kompetenser för morgondagens behov av kunskap, erfarenhet och förnyelse.

Eftersom Västerbottens träindustri har en kraftig tillväxtpotential är det av stor vikt att tillsätta tjänsterna med kompetent och motiverad arbetskraft. Kompetensnivån på nyrekryteringarna är avgörande för branschens framtida utveckling. Med iWood vill vi skapa en hållbar modell som även kan användas i andra regioner och branscher.
Mål för projektet


Genom iWood vill vi skapa en systematisk förändring av rekryteringsprocessen som håller långsiktigt. Målet är att skapa en modell som fungerar även efter att projektet är slut.

Våra mål är:

• Att bygga upp en mäklarfunktion för rekrytering av 1100 personer under de fem kommande åren.

• Att minst 40 procent av de nyrekryterade är av vardera könet samt minst 10 procent är utlandsfödda.

• Att hålla utbildningar och kompetensutveckling för 600 personer.

• Att minst 50 arbetsplatser har deltagit.

• Att ta fram tre-fem pilotföretag som goda exempel.

• Att hålla en nationell konferens inom ämnet.
LOGGA IN
KONTAKTA OSS
VÅRA FINANSIÄRER
VAD ÄR IWOOD?
Viktoria Knutsson Nilsson
Fredrik Söderlund
Elin Andersson
Tobias Hällgren
Aygun Brodin
Mattias Bergren
Carolina Dahlberg
Framtidens arbetsmarknad
1
2
3
4
5
6
7
8